Ruotsi

254 tehtävää, 64 yo-koetta
Lukion ruotsin pitkän ja keskipitkän oppimäärän yo-kokeet, oikeat vastaukset ja YTL:n asiantuntijoiden vastaukset abien esittämiin kysymyksiin.
64 yo-koetta
Puheen ja tekstin ymmärtämisen harjoituksia sekä kieliopin ja kirjoittamisen harjoituksia.
254 tehtävää
Kertaa ruotsin kielen keskeisiä kielioppiasioita.