Matematiikka jokapäiväisessä elämässä

Helmitaulu. Kuva: Arja Lento/Yle.
Helmitaulu. Kuva: Arja Lento/Yle.
Usein ajatellaan että matematiikka on tylsää, hankalaa, teoreettista ja tarpeetonta eikä se juuri kosketa arkielämäämme. Monelle onkin ehkä yllätys että eräs tärkeä matematiikan ala, geometria, syntyi tarpeesta ratkaista arkipäivän ongelmia.

Geometrian katsotaan saaneen alkunsa Egyptissä. Egyptiläisten oli tehtävä maanmittauksia tiuhaan, koska Niilin tulvat hävittivät tilusten rajoja tämän tästä. Geometria sana on lähtöisin kreikan kielestä, jossa se tarkoittaa juuri maanmittausta. Matematiikka on niin käytännönläheistä, että harva asia nyky-yhteiskunnassa toimisi.

Mitä on matematiikka?

Matematiikka on luovaa ajattelua tiettyjen sääntöjen puitteissa. Matematiikan olemusta pohtii professori Aatos Lahtinen.

Riskianalyysi

Esimerkiksi eläkevakuutusyhtiöiden sijoitusten riskejä voidaan arvioida matemaattisten mallien avulla. Haastateltavana dosentti Teemu Pennanen Teknillisestä korkeakoulusta.

Miten talouden taantumaa ennustetaan?

Aikasarjoilla voidaan ennustaa talouden syklejä. Haastateltavana valtiotieteen lisensiaatti Henri Nyberg.

Perustuu ohjelmiin: Matematiikka jokapäiväisessä elämässä ja Matematiikan aika (Toim. Maija Typpi).

Asiasanat: