Venäjän alkeiskurssi matkailijoille

Kuusiosaisen alkeiskurssin sisältö painottuu matkailijoille tärkeisiin aiheisiin: tervehdykset, tutustumistilanteet, syöminen ja juominen, liikkuminen, ostokset ja nähtävyydet. Oppaana kieleen ja kulttuuriin on Ville Haapasalo.

Aluksi opetellaan kyrilliset aakkoset. Kielioppiosioiden muina aiheina ovat ääntäminen, substantiivien suku ja luku, prepositionaali, akkusatiivi, adjektiivit, lukusanat, aikaan liittyvät sanat ja sanonnat, sijamuodot ja verbin taivutus.

Sanastoa, fraaseja ja kielioppia harjoitellaan runsaiden tehtävien avulla, puheenymmärtämistä kuuntelu- ja videotehtävien avulla.

Kurssi pohjautuu Venäjää matkailijoille -nimiseen kieliohjelmasarjaan vuodelta 2005, ja siihen liittyy myös samanniminen oppikirja ja äänite.

Ensimmäisessä osassa tervehditään, harjoitellaan helppoja, vaarallisia ja hankalia kirjaimia sekä opetellaan teitittelemään venäläisittäin.
Toisessa osassa vieraillaan kahviloissa ja ravintoloissa ja tutustutaan tarkemmin venäläiseen ruokakulttuuriin.
Viekö kieli Kiovaan asti? Kolmannessa osassa opetellaan liikkumaan Venäjällä ja kysymään tietä. Tutustutaan liikennekulttuuriin ja sananlaskuihin.
Neljännessä osassa shoppaillaan luottokortilla ja tutustutaan siihen kuinka ostoskulttuuri on muuttunut neuvostoajan jonottamisten jälkeen.
Mitä, missä, milloin? Viidennessä osassa ostetaan lippuja, tilataan taksi puhelimella ja tutustutaan venäläiseen maailmankuuluun kirjallisuuteen, musiikkiin ja taiteeseen.
Pietarin pääkadulla Nevskillä opetellaan sijamuotoja ja taivutetaan verbejä. Viimeisessä osassa asioidaan hotellissa ja kysytään mitä kuuluu. Tutustutaan venäläiseen sieluun, taikauskoon ja vieraanvaraisuuteen.